Paul Sabatier

(Carcassona, 5 de novembre de 1854 — Vichy, 14 d’agost de 1941)

Químic llenguadocià.

Treballà amb Berthelot al Collège de France i estudià l’acció dels catalitzadors metàl·lics sobre la hidrogenació de diversos composts. Rebé, juntament amb Grignard, el premi Nobel de química el 1912. Publicà La catalyse en chimie organique (1913).