pauperisme

pauperismo (es), pauperism (en)
m
Economia

Existència d’un elevat grau de pobresa en un estat, d’una manera permanent.