pean

m

A la Grècia antiga, himne de guerra que entonaven els soldats com a marxa d’atac.