pecat capital

m
Religió
Cristianisme

Cadascun dels set pecats que la tradició eclesial considera com a cap i origen d’altres vicis i pecats.

Segons l’ordre establert pel papa Gregori el Gran, els pecats capitals són: supèrbia, avarícia, luxúria, gola, ira, enveja i peresa; a ells hom contraposa les corresponents set virtuts capitals.