pediculosi

f

Infestació per polls, especialment la que afecta el cuir cabellut, el cos o el pubis, caracteritzada per una pruïja intensa.