pedofauna

fauna edàfica
f
Ecologia

Conjunt de tots els organismes animals, invertebrats i vertebrats, que viuen al sòl, més o menys ben adaptats a la vida hipogea.

Moltíssimes espècies de petits invertebrats (nematodes, cucs de terra, símfils, proturs, certes espècies d’àcars, col·lèmbols, etc) passen tota la vida al sòl i constitueixen l’anomenada pedofauna permanent. Per contra, la majoria de vertebrats (rosegadors, rèptils i amfibis) i moltes espècies d’insectes només viuen al sòl durant un cert temps o durant una determinada etapa del seu cicle vital, i constitueixen la pedofauna temporal.