pedra

f
Construcció i obres públiques
Mineralogia i petrografia

Voluntari reconstruint una paret de pedra seca

Forgotten Landscapes

Tros de matèria mineral de certa grandària, despresa naturalment d’una roca, o treta artificialment d’una roca, emprada generalment com a material de construcció (pedrera).