pedra seca

f
Construcció i obres públiques

Cabanya de pedra seca (Penedès)

© Fototeca.cat

Tècnica de construcció consistent en l’apilament de pedres sense tallar, posades sense fang, ni ciment, ni cap aglutinant, llevat de, en alguns casos, terra seca.

El 2018 la UNESCO inclogué aquesta tècnica en el patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, el nombre de construccions de pedra seca s’estima en unes 19.000 (sobretot barraques, marges, murs, cisternes, masos i pous).