Pedro de Aguado

(Valdemoro, Madrid, 1538 — ?, aprox. 1609)

Cronista d’Índies castellà.

Al final del 1561 es traslladà a Nova Granada, on fou provincial de l’orde franciscà. Anà a Castella (1576-85) com a representant del seu orde i obtingué permís per a imprimir la seva obra Recopilación historial; tot i això, aquesta no fou publicada fins al s. XX; l’obra és interessant per al coneixement de la geografia d’aquella regió i dels costums dels seus habitants.