Peguera

El poble de Peguera, al terme de Fígols

© Xevi Varela

Despoblat del municipi de Fígols Vell (Berguedà), situat a 1.701 m alt., a la capçalera de la vall de Peguera , entre els rasos de Peguera , al S, i la serra d’Ensija, al N, drenada pel riu de Peguera , afluent per la dreta del Llobregat davant Cercs.

Domina les cases el roc de Peguera , on hi hagué el castell de Peguera , esmentat ja a la fi del segle XI dins el comtat de Cerdanya; en foren castlans la família cognominada Peguera, que el 1390 n'adquiriren la plena jurisdicció, que passà al segle XV als Pinós (baronia de Peguera). L’església parroquial de Sant Miquel és d’origen romànic; esdevingué sufragània de la de Fígols. L’abandonament de les mines de Fígols contribuí al despoblament de Peguera.