Pèire Godolin

(Tolosa, 1580 — Tolosa, 1649)

Poeta occità.

Burgès de Tolosa, escrivint en la seva llengua, en comptes de seguir la moda del francès, generà un patriotisme cultural nodrit pel sentit de les virtuts poètiques de la parla popular, i fou cap d’una escola literària. El seu Ramelet mondin (‘Ramell tolosà’, 1617-57) és una summa del barroquisme europeu: comprèn poesia oficial, poesia de l’amor i poesia religiosa.