Pèire Magnol

(Montpeller, 1638 — Montpeller, 1715)

Metge i botànic occità.

Fou un dels introductors de la sistemàtica moderna prelinneana. En el Prodromus historiae generalis plantarum (1689) presentà per primera vegada la idea de família i esbossà un principi de classificació natural. Fou el mestre de J.P.de Tournefort i de Jaume Salvador i Pedrol i Joan Salvador i Riera. Linné li dedicà el gènere Magnolia.