pelilla

piel (es), peelings (en)
f

Pela prima, com la de les pomes i les patates, especialment la despresa dels carracs de suro en arrodonir-los.