Pelusium

Antiga ciutat fortificada d’Egipte, uns 40 km al SE de Port Saïd (actual el-Farama).

El seu paper històric fou important, pel fet d’ésser la porta del Delta oriental; el 525 aC, Cambises la prengué com a pas previ per a la conquesta d’Egipte i el 343 aC Artaxerxes III Ochus hi derrotà Nectaneb II i inicià així la invasió del Delta que li permeté d’establir la segona dominació persa o dinastia XXXI (343-332 aC). A l’època romana (30 aC — 395 dC) fou un port florent, i el 639 l’àrab ‘Amr ibn al-'Aṣ la prengué als bizantins. El jaciment ha estat poc excavat i d’ací les escasses troballes que s’hi han fet (alguns materials faraònics i restes d’un temple a Ammó d’època romana).