penetrància

f
Biologia

Freqüència, expressada en tant per cent, amb què un gen present en un conjunt d’individus es manifesta fenotípicament.