Pensilvanià

Pennsilvanià (obs.)

Subsistema (i subperíode) que correspon al Carbonífer superior; és situat damunt el Mississipià i sota el Permià.