pensió

f

Renda o cànon anual que hom imposa sobre una finca.