pentinat

peinado (es), hairdo (en)
m

Agençament dels cabells, manera com són disposats.