pentosa

f
Bioquímica

Monosacàrid de cinc àtoms de carboni.

Les pentoses són sòlids blancs, cristal·lins i solubles en aigua. Poden ésser dividides en aldopentoses (com l’arabinosa i la xilosa) i cetopentoses (com la ribulosa i la xilulosa). Entre les primeres hi ha els components dels àcids nucleics (com la ribosa).