Penyalba

Pedania i llogaret del municipi de Sogorb (Alt Palància), situat 2 km al N del nucli urbà, prop del riu Chico.