penyora

prenda (es), pawn (en)
f
Dret

Cosa que hom posa en mans d’algú com a garantia del compliment d’un deute o d’una obligació.