peple

pèplum
m
Indumentària

Vestit femení d’ús comú a tota la Grècia antiga.

Fou emprat fins i tot després d’haver estat introduït el nou abillament anomenat quitó. Consistia en una peça de roba rectangular, de colors diversos i, a vegades, brodada, que després d’un primer plec superior contenia dues parts iguals cenyides per un cinyell i que restaven unides, pel damunt de les espatlles, per dues fíbules. Vestidura habitual de l’estatuària femenina grega, era oferta solemnement a Atena en ocasió de les Panatenees.