peracàrides

m
pl
Carcinologia

Superordre de crustacis de la subclasse dels malacostracis caracteritzats pel fet que alguns periopodis porten làmines el conjunt de les quals constitueix una mena de cambra incubadora on es desenvolupen els ous.

Inclou els ordres dels misidacis, tanaidacis, isòpodes, cumacis, amfípodes i termosbenacis.