Perdicas II

Περδίκκας (el)

(Macedònia, segle V aC — ?, ?)

Rei de Macedònia (~450-419 aC).

Fill d’Alexandre Filhel·lè, en morir aquest aconseguí d’apoderar-se de tot el regne lluitant contra els seus germans. Aliat d’Esparta, combaté Atenes i afavorí la rebel·lió de les ciutats de la Calcídica. En morir, deixà al seu fill Arquelau un regne sòlidament constituït.