perdiu

f

Freixura, pulmons d’un animal, especialment d’ovella.