Pere Antoni Figuera i Tomàs

(Llucmajor, Mallorca, 23 de desembre de 1772 — Palma, Mallorca, 16 de març de 1847)

Lexicògraf.

Franciscà exclaustrat, publicà un Diccionari mallorquí-castellà (1840), primera de les obres lexicogràfiques publicades a l’illa el segle XIX. Inclou un recull d’adagis mallorquins i també un Diccionariet de vàrios termes mallorquins antiquats o que ja no s’usen, compost per N. per a entendre el cèlebre poeta llemosí Ausiàs March.