Pere Casas i Abarca

(Barcelona, 1875 — Barcelona, 1958)

Interior amb figura (1929), oli de Pere Casas i Abarca

© Fototeca.cat

Pintor, escultor i fotògraf.

Llicenciat en dret. Deixeble del seu oncle, l’escultor Venanci Vallmitjana, deixà aviat l’escultura; s’encarregà (1902) de la direcció artística de la revista comercial Mercurio i esdevingué cartellista. Com a pintor, la seva temàtica se centrà en la representació estilitzada i un xic estereotipada de la vida casolana de la dona de l’alta burgesia. Conreà la fotografia de tema al·legòric, religiós, mitològic i exòtic (Fotografías de arte, 1903). Fou president del Cercle Artístic, des d’on organitzà notables exposicions, com la dedicada al nu (1933-34), i el 1933 fundà l’associació Amics dels Museus, que presidí. El seu germà, Agapit Casas i Abarca (Barcelona 1874 — 1964), també pintor, conreà un paisatgisme lluminós.