Pere de Centelles

(?, segle XIII — ?, 1252)

Bisbe de Barcelona (1243-52).

Fill de Gilabert (III) i de Saurina. Canonge de la catedral de Barcelona, oferí a Jaume I (1228) la seva participació en la conquesta de Mallorca. Elegit bisbe de Barcelona el 1241, en diferí l’acceptació fins el 1243, per tal d’ingressar a l’orde dominicà. Essent bisbe, celebrà sínodes diocesans (1243, 1244, 1245) i en féu publicar les constitucions.