Pere de Cervelló i de Queralt

(?, ? — Barcelona, 1414)

Noble palatí.

Fill de Guillem Ramon de Cervelló i d’Elisenda de Queralt. Era coper de l’infant Martí quan aquest el féu alcaid de Sogorb (1387). Fou també coper de la reina Violant. Prengué part en l’expedició de Sicília en ajut de Martí el Jove (1393) i li foren donats els béns, confiscats, que tres sicilians rebels tenien a Vilafranca, donació que li fou confirmada essent ja majordom del rei Martí (1396). Lluità encara com a capità a Sicília el 1398. Fou protagonista de diverses qüestions cavalleresques, entre les quals una lluita amb Ponç de Perellós, a França, i una altra amb Guillaume du Chestel, probablement a Castella. Intervingué activament en les bandositats de València com a membre del bàndol dels Soler. Prengué part en la batalla de Sanluri, a Sardenya (1409). Assistí a la discutida escena de la designació de successor del rei Martí (31 de maig de 1410). Lluità per Ferran d’Antequera al setge de Balaguer i fou procurador de la reina vídua, Violant, a les corts de Barcelona del 1413. Morí, essent camarlenc de l’infant Alfons, a l’octubre del 1414.