Pere de Vilaragut i de Boïl

(?, segle XIV — ?, segle XV)

Noble, fill de Berenguer de Vilaragut i de Sarrià.

Prengué part molt activa en les bandositats de la seva família contra els Riu-sec i d’altres (1379), i hagué de partir de València. Signada la pau i treva (1382), succeí Guillem de Montcada com a senyor d’Almedíxer (1386). Fou camarlenc de Martí I de Catalunya-Aragó. Lluità, per mar, contra els sarraïns del nord d’Àfrica (1399), i capitanejà un altre bàndol contra els Centelles i els Soler (1405-12), però es manifestà ben disposat per a la pau. Partidari de Jaume d’Urgell, no acatà les treves de València. Fou empresonat, i el rei el féu alliberar (1413). Al seu palau de València fou celebrat el matrimoni del príncep de Girona, Alfons, amb Maria de Castella (1415). Es casà amb Marquesa, vídua de Simó Miró, i tingué successió femenina.