Pere II de Carcassona

(?, segle XI — ?, segle XI)

Comte en part de Carcassona (1012-~60) i vescomte de Besiers i Agde (Pere I, d 1034-~68).

Fill del comte Ramon I i de la vescomtessa Garsenda de Besiers i d’Agde. Succeí el seu avi, el comte Roger I, en una part del comtat de Carcassona i heretà de la seva mare els vescomtats esmentats. Féu el pelegrinatge de Sant Jaume de Galícia el 1043. Es casà amb Rangarda de la Marca, germana d’Almodis, comtessa de Barcelona, de qui tingué el successor Roger III.