Pere III de Rússia

(Kiel, 21 de febrer de 1728 — castell de Ropča, 17 de juliol de 1762)

Tsar de Rússia (1761-62).

Net de Pere I i nebot i successor de la tsarina Elisabet. Admirador de Frederic II de Prússia, abandonà la coalició antiprussiana, subscrita per la seva antecessora, i feu donar així un nou gir a la guerra dels Set Anys. Un aixecament de la guàrdia imperial, promogut per la seva esposa —la futura Caterina II— i sostingut per la clerecia ortodoxa i la noblesa cortesana, l’obligà a abdicar el 28 de juny de 1762; pocs dies després fou assassinat.