Pere Niçard

(Niça?, segle XV — Niça?, segle XV)

Pintor.

Apareix documentat a Mallorca en un contracte que signà el 1468, juntament amb Rafael Moger, per a fer el retaule de Sant Jordi, en el qual contracte es diu que Niçard farà la taula central i les predel·les, que és precisament el que s’ha conservat (Museu Diocesà de Palma ). Aquesta obra, que és l’única que es té d’ell amb seguretat i que consta que el 1470 encara no havia acabat, reflecteix una altra obra del mateix tema de Van Eyck, desapareguda. És una mena de pintura eclèctica, amb elements d’influència alhora flamenca, italiana i francesa. Fou el primer a difondre la pintura flamenca a Mallorca. Hom ha identificat el paisatge del fons de la taula central amb la badia de Palma, i l’escena de la part posterior sembla referir-se a la Conquesta.