Perea

Antiga regió jueva situada a l’est del Jordà.

S'estenia des de Pel·la, al nord, fins a Maqueront, al sud. Durant el govern de Joan Hircà (76-67 i 63-40 aC), formà part de la seva etnarquia, i en el d’Herodes el Gran (40-4 aC) fou atribuïda al seu germà Ferora per August. A la mort d’Herodes, un esclau seu, anomenat Simó, s’hi proclamà rei. Restablerta la situació, Herodes Antipas (4 aC-40 dC) heretà del seu pare la tetrarquia de Galilea i Perea i en fortificà una de les viles, Beth-Haram, per oposar-se a les incursions dels nabateus. Sota Agripa II (50-100 dC), algunes parts de Perea foren incorporades (54 o 55 dC) al seu regne per Neró.