perfeccionisme

m
Psicologia

Terme indicatiu de tendències neuròtiques que solen impedir l’acompliment de coses fàcils, perquè l’autocrítica i el narcisisme excessius condicionen l’actuació en un pla ideal, però que en la pràctica és irreal i inassequible.