períbol

m
Arquitectura

En l’antiga arquitectura grega i romana, espai clos situat al voltant d’un temple o d’un edifici.