pericrani

m
Anatomia animal

Periosti de la cara externa dels ossos del crani.