peridotita

f
Mineralogia i petrografia

Roca ígnia bàsica, de color fosc.

El seu contingut en sílice oscil·la al voltant del 40%; conté molt poc quars o no en té, i no conté feldespats. La densitat d’aquest tipus de roca oscil·la entre 3 i 3,5. Els minerals predominants són l’olivina i els piroxens. Des d’un punt de vista econòmic, les peridotites tenen importància perquè molt sovint contenen espècies minerals particulars, com ara el crom, el níquel i el platí natiu.