perjuri

m
Dret penal

Delicte comès per qui dóna un fals testimoniatge en un procés.

També el comet el qui, sense mancar substancialment a la veritat, l’altera amb inexactituds o el qui presenta testimonis falsos. Si, a més, hi ha suborn, n'és incrementada la penalitat.