Perl

m
Electrònica i informàtica

Llenguatge de programació de pàgines web inspirat en els llenguatges C i Shell, entre d’altres.

Fou dissenyat per Larry Wall el 1987, i el terme prové de l’acrònim de l’anglès Practical Extraction and Report Language (‘llenguatge pràctic d’extracció i informes’).