Perles

Perles de Segre

Poble del municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell), situat a la dreta del riu de Perles (afluent, per la dreta, del Segre, que neix als vessants occidentals de la serra de Port del Comte i que drena la vall d'Alinyà), aigua avall d’Alinyà.

L’església parroquial de Sant Romà (de la qual depèn la de Canelles), situada a tramuntana del poble, és envoltada pel cementiri. Romànica, la nau és coberta amb volta un xic peraltada i l’absis semicircular és llis. Té capelles adossades posteriors. El lloc pertangué als Cardona. Modernament, va formar part de l’antic municipi d’Alinyà fins el 1972.

Dins el terme de la parròquia de Perles es troba la capella de Santa Pelaia.