permeància

f
Física

Inversa de la reluctància.

El símbol emprat és Λ o P, i la unitat de mesura, el weber per ampere volta (Wb/Av).