Pero da Ponte

(?, segle XIII — ?, segle XIII)

Poeta gallec.

Poeta cortesà de Ferran III i d’Alfons X, viatjà per terres catalanes i dedicà poemes a Jaume I de Catalunya-Aragó. Conreà tots els gèneres —cantiga d’amic, d’amor i de mal dizer— i compongué prantos funerals, com el que dedicà a Beatriu de Suàbia. Alfons X l’atacà en una cantiga d'escarnho per la seva fidelitat a la forma tradicional gallega, en comptes de la provençal, preferida pel monarca.