peroxisoma

m
Biologia

Vesícula de 0,5 a 0,8 μm de diàmetre propi de cèl·lules animals, per bé que darrerament han estat trobats també en cèl·lules vegetals.

El seu contingut és ric en enzims (catalasa, uricasa, d-aminooxidasa α-hidroxioxidasa, entre d’altres). La matriu del peroxisoma pot ésser homogènia o bé presentar en el centre una formació de tipus cristal·lí o paracristal·lí en la qual destaca la uricasa. El seu origen ha estat relacionat amb el reticle endoplasmàtic, amb els mitocondris i amb els cloroplasts. La seva funció ha estat relacionada amb el paper regulador que té sobre el metabolisme del colesterol. Són coneguts també amb els noms d'uricosomes, microcossos i glicosomes.