perpany

m
Construcció i obres públiques

Pedra de construcció que té uns 20 cm de gruix, uns 40 cm d’amplada i uns 80 cm de longitud.