perpany ample

m
Construcció i obres públiques

Perpany d’uns 50 cm d’amplada.