Perspectiva Escolar

Exemplar de la revista Perspectiva Escolar (març 2008)

Revista escolar publicada en català, apareguda al desembre del 1974.

Fou de periodicitat bimensual fins el 1977, que esdevingué mensual (amb un total de deu números l’any). De caràcter universitari, però no pas acadèmic, reflecteix en un sentit ampli el treball i el pensament de la institució pedagògica Rosa Sensat. Des de la seva fundació, la seva gestió és a càrrec d’un consell de redacció.