pescada

pesca (es), catch (en)
f
Pesca

Conjunt de peix que hom agafa d’un cop, en una pesquera.