Pessonada

Pessonada

© Fototeca.cat

Poble del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà), fins el 1969 del d’Hortoneda de la Conca.

És situat a 878 m alt., sobre Aramunt i la vall del riu de Carreu, al vessant meridional de la serra de Pessonada (continuació vers l’W de la serra del Boumort, que culmina a 1 532 m alt.), que forma damunt el poble els cingles de Pessonada. De l’església parroquial (Santa Maria) depèn la de Sant Martí, de Vilanoveta, llogaret amb el qual formà al sXIX el municipi de Pessonada i el Mas de Vilanoveta.