petarrell

pucheros, pituso, (es), pout, tiny tot, (en)
m

Cara que hom fa quan conté el plor o quan vol fer veure que està a punt de plorar.